Kort på Svenska

Samtalandes till Europa

Euroklubi grundades den 18 september 1989 i Helsingfors, Finland. Klubben firade 30 år som aktiv förening under hösten 2019.

Klubbens främsta uppgift är att kontinuerligt inspirera dialog och diskussion gällande europeisk integration genom linser av unionens och kontinentens politiska, ekonomiska och sociala utveckling. Euroklubi är en av systerföreningarna till Finland i Europa rf (Eurooppalainen Suomi ry), som fungerar i praktiken som takorganisationen för Europarörelsen (European Movement) i Finland, dvs. föreningar vars intresse är att diskutera aktuella ärenden bland EU-sinnade EU-medborgare baserade i Finland. Euroklubi arrangerar årligen seminarier, diskussioner och kulturella program.

Delar av Euroklubis nedtecknade historia är dokumenterat i klubbens 20-års jubileumspublikation  “Rupatellen Eurooppaan: Euroklubin historia” (2009), skriven av journalisten Unto Hämäläinen.

Medlemmar

Största delen av Euroklubis medlemmar har en bakgrund i bl.a. business, media, universitetsvärlden samt inom stats- och kommunförvaltning. Klubben har omkring 120 medlemmar.

Styrelsen 2024

Styrelseordförande: Robert Eklund (robert.g.eklund@gmail.com)

Styrelsemedlemmar: Hilkka Kemppinen, Sonja Rosenblad, Ari Martonen, Mikko Tavastila, Anna Laitinen, Kaija Vanonen

Euroklubi rf
c/o Finland i Europa rf
Södra kajen 10, 00130 Helsingfors, Finland
euroklubi.ry@gmail.com