Ydinvoima on ollut tapetilla suomalaisessa energiapoliittisessa keskustelussa koko 2000-luvun. Kymmenen vuotta sitten uumoiltiin, että kansallisen ydinjätehuoltoratkaisun poliittinen siunaus ja uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen ovat esimakua laajasta kansainvälisestä ydinvoimarenessanssista.

Kymmenen vuotta myöhemmin Suomi kulkee yhä edellä muita. Kaksi uutta ydinvoimalaitoshanketta saivat poliittisen hyväksynnän viime kesänä. Mitä puolestaan on tapahtunut samaan aikaan Euroopassa? Ei palj…noh, enpäs olekaan näin suomalainen. Poliittisessa mielessä paljonkin, jos vertaa tilanteeseen kymmenen vuotta sitten.

Ydinvoima on noussut takaisin poliittisiin neuvottelupöytiin päästöttömänä ja teollisuuden tarpeisiin hyvin soveltuvana sähköntuotantomuotona. Populistiset lupaukset, sitoumukset, lait ja kansanäänestykset ovat saaneet huutia, kun esimerkiksi Saksa, Ruotsi, Iso-Britannia, Hollanti ja Italia ovat joutuneet päivittämään ydinvoimakantojaan ilmastosopimusten ja päästökauppa-aikakauden energiatodellisuuteen.

Myös Euroopan komissio on ryhtynyt aktiivisiin toimiin ydinvoiman turvaamiseksi EU:n energiapaletissa. Muutos on suuri aiempaan nähden. Kymmenen vuotta sitten koko tuotantomuoto ohitettiin kokonaan virallisissa asiakirjoissa poliittisesti liian arkaluontoisena, vaikka kolmannes EU:n sähköstä ydinvoimalla tuotetaankin.

Muutama vuosi sitten komissio käynnisti kolme foorumia, joiden päämääränä on kehittää tehostaa ydinturvaviranomaisten yhteistyötä, suunnata tutkimusresursseja ydinvoiman kestävään käyttöön sekä käydä laajaa julkista keskustelua ydinvoiman hyvistä ja arveluttavista puolista oikeaan informaatioon tukeutuen .

Ydinvoiman takaisin agendalle palauttaneet valtiot ovat kaikki joutuneet ottamaan härkää sarvista, jotta ydinjätehuoltosuunnitelmat etenevät edes poliittisella tasolla. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita ydinvoimalla nähdään rooli myös tulevaisuudessa, mutta ilman suunnitelmallisia jätehuoltoratkaisuja päätökset uudesta tuotantokapasiteetista odottavat syystäkin tulemistaan.

Se, puhutaanko ydinvoimasta väliaikaisratkaisuna, on sitten poliittista semantiikkaa. Väliaikaistahan kaikki on vain, jopa voimalaitoksetkin tuotantomuotoon katsomatta.

Anna-Maria Länsimies
vanhempainvapaalla oleva asiantuntija, Energiateollisuus ry