01102010(019) | Euroklubi – Ikkunat auki Eurooppaan